Parametry ćwiczeń

« Tryb pracyWybór ćwiczenia »

Każde z ćwiczeń terapeutycznych może być skonfigurowane odpowiednio do potrzeb i wymagań ćwiczącego pacjenta. Ustalanie parametrów ćwiczenia odbywa się w oknie "Właściwości". Przykładowe parametry jednego z ćwiczeń wyglądają jak na zdjęciu poniżej. Wszystkie parametry podzielone są na grupy.

Image

W grupie "Ustawienia podstawowe" znajdują się parametry ustalające poziom trudności ćwiczenia, czas treningu, czas wykonania przykładu, wyświetlanie danych informacyjnych.

  • W grupie "Podpowiedzi" ustalany jest sposób częściowego uzupełniania przykładu.
  • W grupie "Materiał ćwiczeniowy" dokonywany jest wybór rodzaju przykładów.
  • W grupie "Pomoce" ustalany jest sposób wyświetlania zestawu liter wchodzących w skład przykładu.
  • W grupie "Progi poziomu trudności" ustalany jest schemat awansowania na kolejny poziom trudności.
  • W grupie "Informacja zwrotna o wykonaniu" ustalany jest sposób informowania o poprawności wykonania przykładu (napisem, komunikatem dźwiękowym) oraz zmianie poziomu trudności.
  • W grupie "Informacja o błędzie" ustalany jest sposób wskazywania błędu (detekcja - informuje jedynie, że przykład wykonany jest niepoprawnie, analiza - pokazuje, w którym miejscu jest błąd).
  • W grupie "Opcje zadania" znajdują się dodatkowe parametry, w tym przypadku sposób zachowania kursora podczas kasowania wprowadzonej do przykładu litery.
  • W grupie "Urządzenia peryferyjne" ustalany jest zestaw urządzeń wykorzystywanych do obsługi ćwiczeń.
Po ustaleniu parametrów ćwiczenia należy je zapisać przy użyciu przycisku Zastosuj.

Uwagi:

Grupa "Materiał ćwiczeniowy" przeznaczona jest do wyboru zagadnień stanowiących jedynie wycinek tematyczny całego zbioru przykładów. Oznacza to, że po wykonaniu przykładów z danego zestawu trening zostaje zakończony. Aby zamiast zakończenia treningu spowodować przejście do kolejnego zestawu tematycznego, należy wybrać opcję "Poziom trudności" w grupie "Ustawienia podstawowe", gdyż opcja ta obejmuje całość materiału.

Schemat awansowania na kolejny poziom trudności precyzowany za pomocą parametrów "Progi poziomu trudności" działa w następujący sposób. Po wykonaniu kompletu przykładów na danym poziomie trudności zliczana jest statystyka dobrych i złych odpowiedzi. Następnie wynik jest porównywany z wartościami "wyższy", "niższy" oraz "aktualny". Jeśli procentowa ilość odpowiedzi dobrych przewyższa wartość w polu "wyższy", następuje awans na wyższy poziom trudności. Jeśli procentowa ilość odpowiedzi dobrych jest mniejsza od wartości w polu "niższy", następuje degradacja na niższy poziom trudności. Jeśli natomiast procentowa ilość odpowiedzi dobrych wypada pomiędzy wartościami w polach "niższy" i "wyższy", następuje powtórzenie ćwiczeń z aktualnego poziomu trudności.

W przypadku, gdy podczas awansu lub degradacji poziomu trudności okazuje się, że aktualny poziom był odpowiednio najwyższym lub najniższym poziomem, następuje zakończenie treningu.