Podział ćwiczeń terapeutycznych

« Tryb pracyWybór ćwiczenia »

Ćwiczenia terapeutyczne (tzw. moduły lub też programy) wchodzące w skład AfaSystemu podzielone są na cztery grupy zwane zdolnościami językowymi. Podział ten kształtuje się następująco:

 1. Rozumienie
  1. Różnicowanie brzmienia słów
  2. Interpretacja znaczenia komunikatów
  3. Czasowniki
 2. Ekspresja
  1. Rzeczowniki
  2. Rzeczowniki w zdaniach
  3. Przymiotniki
  4. Związki frazeologiczne
 3. Czytanie
  1. Rzeczowniki
  2. Rzeczowniki w zdaniach
  3. Czasowniki
  4. Przymiotniki
  5. Antonimy i synonimy
  6. Układanie zdań
  7. Analogie
  8. Myślenie abstrakcyjne
  9. Kategorie
  10. Związki frazeologiczne
  11. Wykluczenia
  12. Rzeczowniki, wielokrotny wybór
 4. Pisanie
  1. Rzeczowniki
  2. Rzeczowniki w zdaniach
  3. Czasowniki
  4. Przymiotniki
  5. Antonimy
  6. Związki frazeologiczne
  7. Analogie
  8. Kategorie
  9. Związki frazeologiczne z wyjaśnieniem znaczenia
  10. Rzeczowniki z określeniami
  11. Czasowniki z rzeczownikami odczasownikowymi
  12. Rzeczowniki we frazach