Przykładowe terapie

« Obsługa za pomocą ekranu dotykowegoDemo »

W tym miejscu można pobrać przygotowane przez nas terapie, aby uruchomić je na swoim komputerze. Terapie te są przeznaczone do wersji AfaSysytemu dla pacjenta.

Aby uruchomić terapię, należy po ściągnięciu i zapisaniu na komputer otworzyć plik archiwum i rozpakować (wyodrębnić pliki: terapia.afz i terapia_order.afz) do jakiegoś folderu (np. na Pulpit), a następnie zaimportować rozpakowaną terapię do AfaSystemu, wskazując jej lokalizację (położenie wyodrębnionych plików). Po wykonaniu tych czynności AfaSystem jest gotowy do uruchamiania ćwiczeń.

Oto lista dostępnych terapii:

1. Terapia z ćwiczeniami z grupy Rozumienie

 • różnicowanie brzmienia słów
 • interpretacja znaczenia komunikatów
 • czasowniki

2. Terapia z ćwiczeniami z grupy Ekspresja

 • rzeczowniki
 • rzeczowniki w zdaniach
 • przymiotniki
 • związki frazeologiczne

3. Terapia z ćwiczeniami z grupy Czytanie

 • rzeczowniki
 • rzeczowniki w zdaniach
 • czasowniki
 • układanie zdań
 • analogie
 • myślenie abstrakcyjne

4. Terapia z ćwiczeniami z grupy Pisanie

 • rzeczowniki
 • czasowniki
 • antonimy
 • związki frazeologiczne
 • analogie

5. Terapia mieszana

 • czasowniki - rozumienie
 • układanie zdań - czytanie
 • rzeczowniki - pisanie
 • rzeczowniki - ekspresja
 • analogie - czytanie
 • związki frazeologiczne - pisanie
 • interpretacja znaczenia komunikatów - rozumienie
 • myślenie abstrakcyjne - czytanie
 • analogie - pisanie

6. Terapia pełna

 • wszystkie ćwiczenia

Uwaga:

Jeśli któregoś ćwiczenia w terapii nie da się uruchomić z powodu braku odpowiedniego modułu w Państwa programie, należy wejść na stronę aktualizacji i pobrać dany moduł, po czym zainstalować aktualizację programu głównego. Jeśli przy próbie uruchomienia ćwiczenia pojawia się komunikat o braku licencji na dany moduł, wystarczy dokonać aktualizacji programu głównego.