O programie

« Procedura zakupuPrzygotowanie »

W Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie został opracowany program komputerowy wspomagający rehabilitację chorych z afazją. Program przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych (neuropsychologów i neurologopedów).

Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów. Ustalane przez terapeutę parametry ćwiczeń pozwalają dostosować zadania do indywidualnych potrzeb i możliwości chorego.

Obsługa programów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych. W celu dalszego ułatwienia obsługi programu dostępne są specjalne panele sterownicze lub ekrany dotykowe. Nie jest zatem konieczne wcześniejsze doświadczenie chorego w pracy z komputerem.

W badaniach naukowych dotyczących efektywności terapii afazji podkreśla się konieczność maksymalnego zintensyfikowania oddziaływań we wczesnym okresie od zachorowania, kiedy naturalne procesy plastyczności mózgu dają potencjał do jego funkcjonalnej reorganizacji i odbudowy zaburzonych funkcji. Zastosowanie programu komputerowego wprowadza nowe narzędzia do rehabilitacji i jednocześnie umożliwia trening wielu chorych pod nadzorem jednego terapeuty. Bogata zawartość materiału językowego i liczne dostępne modyfikacje ułatwiają profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną rehabilitację chorych z afazją.