Programy komputerowe w terapii afazji

Informacje dla Klienta »

W poszukiwaniu wzbogacania form ćwiczeń językowych i z myślą o powszechniejszej ich dostępności, a także obniżenia kosztów rehabilitacji, w ostatnich dekadach wprowadza się specjalistyczne programy komputerowe, tworzone pod kątem najbardziej typowych zaburzeń językowych w afazji. Programy te są zwykle dość atrakcyjne dla chorego, korzystanie z nich nie zakłada przedchorobowej umiejętności posługiwania się komputerem, co jest istotne, bowiem często spotkać się można z obawami, szczególnie starszych osób, że brak umiejętności nawet prostej obsługi komputera stawie je w trudnej sytuacji.

Programy tworzy się też z myślą o profesjonalistach, którzy w ten sposób otrzymują odpowiednie narzędzie i materiały do terapii, ułatwiające im przygotowywanie i realizację programu rehabilitacji (zawsze zindywidualizowanego, dopasowanego do zaburzeń językowych i pozajęzykowych, zgodnego z wiedzą o neurorehabilitacji).

Zakłada się, że przynajmniej niektóre ćwiczenia, po instrukcji i wstępnym wprowadzeniu w zadanie, pacjent może wykonywać przy pomocy np. osoby bliskiej, która chce się zaangażować w usprawnianie chorego. W gabinecie rehabilitacji chorych z afazją, programy komputerowe z różnymi ćwiczeniami językowymi wydają się być obecnie prawie niezbędnymi pomocami. Jak podkreślono, program jest tylko narzędziem, pomocą, a nie metodą rehabilitacji. Metody terapii wynikają z różnych podejść teoretycznych, różnych etapów choroby, wreszcie przyzwolenia chorego na tę, a nie inną formę pomocy. Nie wystarczy posiadać programy komputerowe, aby być profesjonalnym terapeutą chorego z afazją - to oczywiste. Dopiero w rękach zawodowego naurologopedy czy neuropsychologa mogą być właściwie i w pełni wykorzystane. Warunkiem właściwego i skutecznego stosowania programów komputerowych jest używanie ich w poprawnie zaprojektowanym i realizowanym procesie rehabilitacji.

Nie bez znaczenia jest aspekt ekonomiczny. Programy mogą być wielokrotnie używane w profesjonalnym gabinecie. W krajach zachodnich oferta handlowa w zakresie programów do terapii afazji jest bogata. Te najlepsze zawierają zróżnicowany i dobrze dobrany materiał do ćwiczeń. Zaadaptowany hardware (np. ekran dotykowy, multimedialna komunikacja, specjalne panele do redagowania, itp.) ułatwia korzystanie z programów nawet bardziej niesprawnym chorym, o ile pracują oni z doświadczonym terapeutą.

Walory programów komputerowych z perspektywy terapeuty

 • gotowe materiały do ćwiczeń w trakcie pracy z terapeutą i poza takimi sesjami
 • urozmaicenie ćwiczeń, szczególnie w długotrwałej rehabilitacji
 • możliwość rejestrowania przebiegu terapii
 • w lekkich formach afazji - możliwość pracy z kilkoma chorymi jednocześnie (w dużych ośrodkach, gdzie leczonych jest wielu chorych)
 • zwykle dobra jakość estetyczna, co zachęca do użytkowania

Walory z perspektywy pacjenta

 • urozmaicony i nieinfantylny materiał
 • praca przy komputerze nie obniża samooceny (co ważne dla niektórych chorych, odbierających inwalidztwo językowe jako tak silnie upokarzające, że odmawiają ćwiczeń z drugą osobą)
 • możliwość samodzielnego uzupełniania ćwiczeń z terapeutą
 • minimum samodzielności (program daje komunikat o błędach)
 • komputer jest mniej krytyczny i oceniający
 • możliwość jakiejkolwiek formy ćwiczeń, jeśli brak dostępu do profesjonalnej rehabilitacji

Kiedy jest odpowiedni czas na terapię wspomaganą programami komputerowymi

 • gdy stan ogólny chorego jest już ustabilizowany
 • chory potrafi względnie dobrze kontrolować zachowanie
 • ma zachowane spostrzeganie wzrokowe
 • nie ma głębokich zaburzeń uwagi i innych znacznych deficytów poznawczych (np. otępienia)
 • potrafi rzeczowo współpracować
 • akceptuje tę formę terapii

Gdzie mogą być używane programy komputerowe

 • jako wyposażenie gabinetów terapii afazji w szpitalach neurologicznych i ośrodkach rehabilitacji
 • w prywatnych gabinetach neuropsychologicznych i logopedycznych
 • w uczelniach przygotowujących kadry specjalistyczne w rehabilitacji neurologicznej
 • w warunkach domowych chorego (specjalne wersje programów)

Zanim program będzie użyty

 • chory musi przejść szczegółowe badanie neuropsychologiczne lub logopedyczne (ocena zaburzonych i zachowanych zdolności językowych i pozajęzykowych)
 • powinien być zaprojektowany profesjonalnie proces rehabilitacji chorego (nigdy nie ograniczony tylko do ćwiczeń wg programów komputerowych)
 • chory powinien decydować, czy akceptuje takie narzędzie w terapii

Pamiętajmy! Programy komputerowe to tylko pomoce (narzędzia) w specjalistycznej rehabilitacji chorych z afazją, która powinna uwzględniać różne aspekty jego funkcjonowania: językowego, intelektualnego, ruchowego, emocjonalnego i społecznego.

Źródło: Joanna Seniów, "Afazja - krótka charakterystyka objawów i terapii"