Projektowanie plansz do IntelliKeys

« DodatekObsługa za pomocą ekranu dotykowego »

Do projektowania plansz - nakładek do klawiatury IntelliKeys służy program Overlay Maker, który jest dostarczany wraz z urządzeniem. W programie użytkownik samodzielnie tworzy i rozmieszcza elementy na planszy, po czym definiuje akcje dla każdego z nich.

Image

Akcje oznaczają działania, jakie zostaną podjęte po naciśnięciu danego elementu planszy. Akcjami mogą być: przesunięcie kursora, naciśnięcie klawisza "Enter", "Esc", wprowadzenie określonego napisu (np. wyrażenia, początku zdania), wyjście z programu itd. Zaprojektowaną planszę można wydrukować, a następnie użyć jako nakładkę do IntelliKeys. Zapisany projekt planszy służy jednocześnie jako plik konfiguracyjny akcji danej nakładki, który należy wczytać w programie Overlay Sender podczas przeprogramowywania nakładki.