Użycie plansz AfaSystemu

« DodatekObsługa za pomocą ekranu dotykowego »

Program AfaSystem zawiera ćwiczenia terapeutyczne zgrupowane w cztery zdolności językowe: rozumienie, ekspresja wypowiedzi, czytanie oraz pisanie. W związku z tym do obsługi wszystkich ćwiczeń można używać czterech odpowiednio zaprojektowanych nakładek, odpowiadających wymienionym zdolnościom. Nakładki wyglądają następująco:

Image

Nakładka do rozumienia

Image

Nakładka do ekspresji wypowiedzi

Image

Nakładka do czytania

Image

Nakładka do pisania

Chcąc obsługiwać ćwiczenia AfaSystemu za pomocą klawiatury IntelliKeys, należy włożyć odpowiednią (z właściwej grupy językowej) nakładkę do urządzenia, po czym uruchomić dostarczany wraz z urządzeniem program Overlay Sender, który spowoduje przeprogramowanie urządzenia do pracy z daną nakładką.