Opis urządzenia

« DodatekObsługa za pomocą ekranu dotykowego »

IntelliKeys jest specjalnym panelem dotykowym, który umożliwia sterowanie komputerem, systemem operacyjnym i dowolnym programem (a więc również AfaSystemem) poprzez dotyk do określonych obszarów pola dotykowego. Pole dotykowe jest to główna część panelu, w której umieszcza się papierowe plansze zawierające rysunki, symbole, litery, figury geometryczne itd. Dotyk do poszczególnych elementów na planszy wywołuje ściśle określone akcje, które mogą służyć np. do obsługi ćwiczeń terapeutycznych AfaSystemu. Urządzenie podłącza się do komputera przez port szeregowy USB.

Image

Można powiedzieć, że IntelliKeys jest alternatywną klawiaturą, która zamiast klawiszy posiada plansze z obrazkami lub symbolami. Plansze można projektować w sposób dowolny - mogą być plansze z określoną tematyką (np. z obrazkami owoców), plansze do pisania (z literami) lub wyłącznie do wykonywania prostych zadań (np. typu wybór elementu). Zmiana sposobu działania urządzenia polega wtedy na wymianie planszy tematycznej i przeprogramowaniu panelu przy użyciu programu narzędziowego Overlay Sender.

Urządzenie ma również gniazda typu mini-jack, do których można podłączyć dodatkowe przyciski spełniające rolę przycisków myszy.