Praca w sieci LAN

« Archiwizacja danychDziennik zdarzeń »

Jeśli dysponujemy komputerami podłączonymi do lokalnej sieci (LAN), mamy możliwość wykorzystania jej zalet także przy pracy z programem AfaSystem.

Uruchamianie programu AfaSystem w środowisku sieciowym ma jeden podstawowy atut - daje możliwość korzystania z kartoteki pacjentów oraz przygotowanych terapii przez wielu użytkowników jednocześnie. Na dodatek mamy dostęp do wspólnych danych niezależnie od tego, na której stacji roboczej (komputerze) uruchamiamy program.

Wadą takiego rozwiązania jest wysoki koszt licencji. Program musi zostać aktywowany na każdej stacji roboczej, co wymaga wgrania osobnych licencji na każde stanowisko. Nie można tu posłużyć się jedną, wspólną licencją, gdyż każda licencja jest przeznaczona na odrębny komputer i na innym komputerze po prostu nie zadziała.

Aby program AfaSystem mógł działać w trybie sieciowym, należy wykonać dwie zasadnicze rzeczy:

  • Zainstalować program na komputerze, który będzie spełniał rolę serwera.
  • Aktywować licencje na wszystkich komputerach, które będą spełniać rolę stacji roboczych.
Jeśli chodzi o pierwszy punkt, należy wybrać komputer, na którym znajdzie się baza danych AfaSystemu wraz z programem, modułami i zasobami. Nie musi to być typowy serwer - może nim być jedna ze stacji roboczych, pod warunkiem, że będzie stale włączona. Instalujemy na tym komputerze AfaSystem, lecz go nie aktywujemy, chyba że jest to jedna ze stacji roboczych.

W przypadku punktu drugiego nie musimy instalować programu na każdej stacji - wystarczy utworzyć skróty do programu zainstalowanego na serwerze. Następnie należy uruchomić program za pomocą skrótu i go aktywować. Po aktywacji należy ustawić konfigurację programu. Należy wybrać zakładkę Foldery programu.

Image

W pozycjach "Folder z bibliotekami" oraz "Folder z bazą danych" należy określić ścieżkę do programu na serwerze (można wpisać ręcznie lub posłużyć się przyciskami przeszukiwania zasobów). Zmiany należy zapisać przyciskiem "OK". Zmiana konfiguracji folderów wymaga ponownego uruchomienia programu.