Harmonogram archiwizacji

« Aktualizacja i licencjeKonfiguracja programu i folder użytkownika »

Jeśli w programie AfaSystem ustawione są domyślne opcje konfiguracyjne dotyczące archiwizacji danych, archiwizacja odbywa się automatycznie, zgodnie z wytycznymi harmonogramu archiwizacji.

Aby dostać się do ustawień harmonogramu archiwizacji, należy użyć pozycji menu Opcje - Konfiguracja w głównym oknie programu. Otworzy się okno "Konfiguracja", w którym należy wybrać zakładkę Harmonogram.

Image

Jeśli opcja Automatyczna archiwizacja danych jest włączona, dostępne są dalsze opcje, określające sposób archiwizacji, a więc: Period czyli odstęp czasu między kolejnymi archiwizacjami, Lokalizacja czyli miejsce, do którego archiwum będzie zapisywane, oraz Ograniczona liczba ostatnich kopii czyli możliwość usuwania starszych archiwów.