Przywracanie danych

« Aktualizacja i licencjeKonfiguracja programu i folder użytkownika »

Jeśli w wyniku awarii komputera bądź systemu dane programu AfaSystem zostały utracone, jest możliwość ich odzyskania, o ile posiadamy archiwum danych.

Po instalacji programu kartoteka pacjentów oraz lista stworzonych terapii i zgromadzonych wyników ćwiczeń są puste. Chcąc przywrócić te wszystkie dane, należy użyć pozycji menu System - Przywracanie danych w głównym oknie programu. Otworzy się okno "Przywracanie danych", w którym można wybrać sposób przywracania.

Image

Są dwie metody przywracania: Ostatnia kopia oraz Kopia ze wskazaniem nazwy. Pierwsza polega na określeniu okresu czasu, w jakim ma być poszukiwane archiwum. Jeśli w określonym okresie czasu była zrobiona archiwizacja prosta (metodą pierwszą), ostatnie dane zostaną przywrócone. Druga metoda polega na wskazaniu lokalizacji pliku archiwum, z którego dane mają zostać przywrócone.