Archiwizacja danych

« Aktualizacja i licencjeKonfiguracja programu i folder użytkownika »

Program AfaSystem zapisuje informacje o pacjentach, terapiach oraz wynikach ćwiczeń. Dane te są przechowywane w bazie danych programu. Ważne jest, aby regularnie wykonywać archiwizację danych. Dzięki temu w razie awarii komputera lub systemu możliwe będzie odzyskanie danych.

Aby uruchomić Archiwizację danych, należy użyć pozycji menu System - Archiwizacja danych w głównym oknie programu. Otworzy się okno "Archiwizacja danych", w którym można wybrać metodę archiwizacji.

Image

Są dwie metody archiwizacji: Kolejna kopia oraz Kopia ze wskazaniem nazwy. Pierwsza polega na stworzeniu kolejnego pliku archiwum w katalogu Archive w folderze użytkownika. Druga polega na stworzeniu pliku archiwum w dowolnej, wybranej przez użytkownika lokalizacji.

Aby archiwizacja była w pełni skuteczna, tzn. dawała możliwość przywrócenia danych po awarii, archiwum danych musi zostać zapisane na zewnątrz komputera (np. do pamięci Flash USB / PenDrive lub na płytę CD/DVD). Należy więc skopiować stworzone pliki archiwum na zewnętrzny nośnik, co jest wymagane przy korzystaniu z pierwszej metody archiwizacji. W przypadku metody drugiej można od razu wybrać lokalizację zewnętrzną dla archiwum.