Rozszerzenie licencji

« NarzędziaArchiwizacja danych »

W chwili obecnej program AfaSystem zawiera 31 modułów terapeutycznych. Od zamówionej przez klienta konfiguracji zależy, które z nich będą aktywowane, a tym samym widoczne w systemie (pakiet rozszerzony zawiera wszystkie moduły).

Aby sprawdzić status posiadanej licencji, należy użyć menu Pomoc - Licencje w głównym oknie programu. Otworzy się okno "Licencje", które zawiera informację o numerze seryjnym programu oraz o datach ważności dla poszczególnych modułów terapeutycznych.

Image

Wartość w kolumnie Status wskazuje m. in., czy dany moduł jest aktywny - jeśli jest "OK", moduł działa.

Może się zdarzyć, że klient posiada konfigurację programu, w której nie wszystkie moduły są aktywne, i chce aktywować kolejne, brakujące moduły. Jest to jak najbardziej możliwe i nie wymaga ponownej instalacji czy wgrywania nowych modułów. Wystarczy wgrać nową licencję, która będzie zawierać poszerzoną listę aktywnych modułów. Uzyskano to dzięki umieszczeniu na płycie instalacyjnej wszystkich modułów. Instalacja programu powoduje wgranie do komputera wszystkich ćwiczeń. Natomiast o tym, które z nich będą działać, decyduje zakupiona licencja. Tak więc w celu uruchomienia kolejnych modułów należy zgłosić się do firmy Harpo po nową licencję.

Uwaga:

W przypadku wersji programu dla pacjenta aktywne są wszystkie moduły, ponieważ program musi być w stanie uruchomić dowolne ćwiczenie, jakie zostanie zaplanowane w otrzymanej przez pacjenta terapii.